SELMA a.s.

je akciová společnost, jejímž hlavním výrobním zaměřením je produkce jatečných prasat, zástavových selat a plemenných prasniček. Omezeně společnost provozuje rostlinnou a přidruženou výrobu (bioplynovou stanici), provádí služby na úseku účetnictví, zpracování mezd a nákladní autodopravu.

Společnost vznikla přeměnou Společného družstevního podniku pro živočišnou výrobu v Jihlavě na akciovou společnost, do OR byla zapsána dne 1.10.1992. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo.

Věnujte prosím pozornost stránce aktuality, kde naleznete aktuální informace (např. termín konání valné hromady)

 

HISTORIE A SOUČASNOST


Společnost vznikla v roce 1969 jako „Společný družstevní podnik pro výrobu vepřového masa v Nadějově“ se sídlem v Jersíně. Vznik byl iniciován představiteli Okresní zemědělské správy a zakládajícími podniky byla tehdejší zemědělská družstva. Začátkem roku 1972 došlo ke změně názvu na „Společný družstevní podnik Jihlava“ a koncem téhož roku se změnil název na „Společný zemědělský podnik pro živočišnou výrobu Jihlava“. Takto fungoval až do roku 1990. 30. října tohoto roku byl přejmenován na „Společný družstevní podnik pro živočišnou výrobu v Jihlavě“.

Společnost SELMA a. s. vznikla dne 1.10.1992 přeměnou tohoto podniku na akciovou společnost.

Původní společnost začínala s výrobou ve dvou výkrmových halách v Nadějově a jedné dřevěné hale pro prasnice v Jersíně. V sedmdesátých a osmdesátých letech byla pak realizována výstavba jednotlivých areálů pro chov prasat. První z těchto středisek byla vybudována v obci Zhoř a Pavlov, další pak v Kamenici a Telči. V průběhu dalšího vývoje společnosti byla od zemědělského družstva v Jersíně odkoupena výkrmová hala v Jersíně. Od počátku byla činnost společnosti zaměřena pouze na produkci jatečných prasat, výjimkou byla pouze výstavba areálu pro velkokapacitní odchov telat v příměstské obci Plandry ( u Jihlavy ). Tento areál však byl záhy pronajat a v roce 2009 prodán.

 

Živočišná výroba

Chov prasnic, produkce jatečných prasat, zástavových selat a plemenných prasniček je realizován ve čtyřech výrobních střediscích – v Kamenici, Telči, Pavlově a Zhoři. Středisko Zhoř spravuje ještě další 2 farmy -Nadějov a Jersín.

Společnost je zaměřena na výrobu jatečných prasat. V rámci společnosti je obrat stáda uzavřen, při zvyšující se užitkovosti prasnic se postupně otevírá ven a nadprodukce selat je realizována prodejem jako zástav do výkrmových hal tuzemským zájemcům.

Plemenný materiál ( chovné prasničky ) na obměnu základního stáda prasnic si společnost vyrábí sama ve vlastním „rozmnožovacím chovu“, nadprodukce je prodána tuzemským zájemcům.

Okrajově se společnost zabývá hospodařením na rybnících, které má v pronájmu od Městyse Kamenice. Tyto rybníky jsou, vedle vlastního vrtu v areálu střediska, zásobním zdrojem napájecí vody pro středisko Kamenice a cílem hospodaření na těchto rybnících je udržení kvality vody pomocí vhodné rybí obsádky a pravidelné údržby okolí rybníků.

Silniční nákladní motorová doprava slouží zejména k zabezpečení převozů zvířat mezi jednotlivými středisky ( naskladňování výkrmových hal selaty, převoz plemenných prasniček apod. ) a k vývozu kejdy na pozemky smluvních odběratelů.

 

Přidružená výroba

Začátkem roku 2013 byla ve středisku Telč zprovozněna bioplynová stanice o maximálním instalovaném výkonu 250 kWh. BPS vhodně doplňuje zemědělskou podnikatelskou činnost společnosti. Základními vstupními surovinami do BPS jsou siláž, vepřová kejda a schválené biologicky rozložitelné odpady.

Služby

Společnost v omezené míře provádí služby na úseku:

  • účetního poradenství,
  • vedení účetnictví,
  • vedení mzdové evidence,
  • silniční nákladní motorové dopravy pro odběratele zástavových selat nebo jatečných prasat.