Pozvánka na valnou hromadu SELMA a.s.,

se sídlem Jihlava, Na Hranici 4039/8, PSČ 586 01, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 869,

která se bude konat ve středu 6. června 2018 v 10:00 hod. v sídle společnosti a to v zasedací místnosti v 2. poschodí.

Další info viz PŘÍLOHA KE STAŽENÍ